PIPM – Diensten

Wij willen u graag uitnodigen om met ons een verkennend gesprek te voeren zodat we samen kunnen kijken welke dienst het beste past bij uw vraagstuk. Hieronder een greep uit de diensten die we kunnen leveren. Tegelijkertijd zien we deze diensten als maatwerk dus een combinatie van diensten of een iets andere invulling is geheel, in samenspraak, denkbaar. 

Bestuurlijke advisering/ proces management

De medewerkers van PIPM hebben de kennis en ervaring van bestuurlijke processen. Hierdoor zijn zij in staat u bij te staan bij vraagstukken op dit vlak. Dit kan bestaan uit advisering hierin en/of het voeren van procesmanagement bij het oplossen hiervan.  

Programma management​

PIPM helpt u bij het behalen van uw strategische doelen door uw samenhangende projecten tot een programma te vormen. Door programmamanagement wordt op een heldere en efficiënte manier toegewerkt naar gestelde doelen die inspanningen vereisten die niet binnen de normale werkwijze van de permanente organisatie passen. Het vereist een tijdelijke organisatie die niet de focus heeft op de dagelijkse werkzaamheden maar op de gestelde strategische doelen en de verandering die hiervoor noodzakelijk is. 

Interim lijnmanagement​

Als u een tijdelijke management vacature heeft binnen uw organisatie kunnen de professionals van PIPM u helpen. Wij hebben ervaring in het leiden, coachen en veranderen van lijnorganisaties op verschillende managementniveaus. Hierbij zijn wij gewend om nieuwe organisaties snel te leren kennen en snel van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie. Een interimmanager zorgt vaak voor een frisse blik en nieuwe inzichten die zeer waardevol kunnen zijn.  

Management consultancy​

Management Consultancy focust zich op het adviseren en coaching van het management van uw organisatie om de effectiviteit van uw bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen te verbeteren. Wij zetten onze jarenlange ervaring in om een onafhankelijke analyse te doen van uw vraagstuk, een helder plan te maken om uw performance te verbeteren. En we kunnen u begeleiden bij het implementeren van de gedane verbetervoorstellen.  Met name op het gebied van Programma management en IT-consultancy kent PIPM de ‘good practices’ en kunnen wij u helpen om het maximale uit uw organisatie te halen. 

Reorganisatie ontwerp & realisatie​

Het anders inrichtten van uw organisatie is een grote stap en kan significante gevolgen hebben voor uw medewerkers. Wij helpen u bij het opstellen van een optimale organisatiestructuur en hebben de competenties in huis om het verandermanagement rondom de realisatie te faciliteren. Hierbij vindt PIPM het van groot belang om aandacht te besteden aan het ‘waarom’ van de verandering en om uw medewerkers te begeleiden bij de gevolgen die de reorganisatie heeft. Hierdoor komt PIPM tot een gedragen reorganisatieplan zonder verassingen. 

Implementatie van Agility op organisatie niveau (Scaled Agile Framework, Nexus,…)​

Steeds meer organisaties richten hun processen in op basis van Agile werken. De overgang naar deze nieuwe manier van werken en denken is voor veel organisaties een uitdaging. PIPM kan deze disruptieve verandering begeleiden door een uitgedachte programma aansturing waarin uw medewerkers en organisatie meegenomen worden in de uitdaging om de oude manier van werken los te laten en een Agile mindset te omarmen. Hierbij hebben wij oog voor de weerstand die een nieuwe werkwijze kan opleveren en de moeilijkheden die er zijn om oude processen in een Agile aanpak te gieten.  

Terug naar Professional Interim & Program Management