Het testen van migraties

migraties

Steeds meer organisaties krijgen te maken met data en/of applicatie migraties. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Denk aan: fusies, overnames, virtualisatie, workload balancing of het inrichten van een nieuw datacenter. Recent is daar de migratie naar de cloud bij gekomen.

De professionals van Professional Testing® hebben jarenlange ervaring opgedaan in migratieprojecten binnen grote, complexe migratieprogramma’s binnen verschillende sectoren. Hierdoor kunnen zij de complexiteit van een migratie snel inschatten. Deze ervaring heeft ook geleid tot een lijst met kritische succesfactoren die wij zorgvuldig volgen bij het testen en uitvoeren van de migratie, zoals nauwe samenwerking tussen business en IT en volledige reconciliatie van de data.

Hiernaast zorgen we ervoor dat de teststrategie voldoende aandacht besteedt aan de uitdagingen die migraties bieden, bijvoorbeeld: minimale verstoringen van de business processen en het verzekeren dat alle data gemigreerd is.

Wij bieden de inzet van ervaren adviseurs die u kunnen helpen:

  • bij het opstellen van de teststrategie voor migratieprojecten
  • het managen van het voorbereiden en uitvoeren van het testen van migratieprojecten.