Lean Test Management

ltmBinnen uw bedrijf heeft u al de nodige besparingen binnen het testproces doorgevoerd. Van ad hoc testen heeft u de overstap gemaakt naar gestructureerd testen. Om het testproces beter te kunnen sturen heeft u het testmanagement proces ingericht of verbeterd. Ook de processen om u heen houden beter rekening met het testen. Denk aan de design afdeling die al vroegtijdig bij u aanklopt voor het reviewen van de requirements en ontwerpen of de afdeling Release Management die nu echt uw Go/No-Go advies wil horen. Deze ontwikkelingen hebben zeker gezorgd voor meer efficiëntie en effectiviteit in het ICT voortbrengingsproces met als gevolg kostenbesparing. U hebt al veel bereikt…..maar toch komen de vragen weer: kunnen we nog meer kosten besparen? Kunnen we het nog beter doen? Lean Test Management kan u de oplossing bieden. Binnen Lean Test Management wordt het beste uit de Lean theorie en Six Sigma gecombineerd met testen.

De adviseurs van Professional Testing hebben jarenlange praktijkervaring op het gebied van testprocesverbetering. Op basis van best practices hebben zij de Lean Test Management aanpak ontwikkeld.

Wij bieden:
• de inzet van ervaren adviseurs om Lean Test Management te introduceren binnen uw organisatie;
• een coachingstraject bij het inrichten van Lean Test Management;
• het verzorgen van training op het gebied van Lean Test Management.

Bekijk het Factsheet Lean Test Management.